Enviar la noticia 'Mar destinou máis de 27 millóns de euros á mellora da transformación e comercialización de produtos marítimo-pesqueiros no 2015'.

Se enviará una copia por correo a uno o varios amigos.

* Campo Obligatorio

Separar los correos mediante una coma para enviar hasta 5 direcciones diferentes.Separar los correos mediante una coma para enviar hasta 5 direcciones diferentes.

Loading ... Loading ...