Enviar la noticia 'Educación e a USC poñen en marcha un curso para facilitar a formación pedagóxica dos docentes de FP'.

Trátase dun título que se ofertará por primeira vez nunha universidade galega

Se enviará una copia por correo a uno o varios amigos.

* Campo Obligatorio

Separar los correos mediante una coma para enviar hasta 5 direcciones diferentes.Separar los correos mediante una coma para enviar hasta 5 direcciones diferentes.

Loading ... Loading ...