O 99,84% das consultas telefónicas foron resoltas sen necesidade de acudir ao centro de saúde

CENTRO DE SAUDE DE BU„O.No primeiro semestre de 2017, o 99,84% das consultas telefónicas foron resoltas sen necesidade de que o paciente acudise ao seu centro de saúde. Este tipo de atención está dispoñible en medicina de familia, pediatría, enfermería, matrona, odontoloxía, hixiene bucodental e traballo social. Esta modalidade de consulta telefónica permitiu a realización de 1.272.221 citas, un 15,11% máis que no mesmo período do 2016 (167.075 consultas máis).

Do total das categorías, o 8,71% das consultas totais de atención primaria foron telefónicas e unicamente o 0,16% desas citas precisaron unha atención presencial. Medicina de familia é a especialidade para a que se rexistran un maior número de consultas telefónicas, representando o 13,23% do total.

 

CONSULTAS TELEFÓNICAS ATENCIÓN PRIMARIA
PRIMEIRO SEMESTRE 2017
 
ESPECIALIDADE
 CONSULTAS
TELEFÓNICAS
% CONSULTAS SOBRE GLOBAL
%CONSULTAS RESOLTAS
MEDICINA FAMILIA
1.008.342
13,23%
99,84%
PEDIATRÍA
96.201
8,53%
99,76%
ENFERMERÍA
133.433
2,78%
99,90%
MATRONA
22.264
9,87%
99,97%
ODONTOLOXÍA
1.581
0,62%
99,92%
HIXIENE BUCODENTAL
147
0,18%
100%
FARMACIA
5.177
5,04%
100%
TRABALLO SOCIAL
5.076
7,14%
100%
TOTAL 2017
1.272.221
8,71%
99,84%

Esta modalidade de atención, que escolle o propio paciente, tivo unha importante acollida entre os usuarios do Servizo Galego de Saúde tal e como reflicte o incremento no número de solicitudes. O paciente, de forma voluntaria e no momento no que solicita a consulta, elixe a opción de ser atendido de forma presencial ou a través do teléfono, coas mesmas características de tempo e distribución en calquera das dúas modalidades.

CONTINUIDADE ASISTENCIAL

Con respecto do Programa Conecta72, o persoal de enfermería de Atención Primaria do Servizo Galego de Saúde realizou 101.704 consultas durante os seis primeiros meses do 2017. En total, durante estes meses contactouse co 91,16% dos pacientes antes das 72 horas. Este programa permite facer efectiva unha mellora na continuidade dos coidados dentro das 72 horas posteriores á alta nos pacientes que foron ingresados nos hospitais da rede do Servizo Galego de Saúde.

O programa Conecta 72 é unha modalidade de atención sanitaria que pretende mellorar a comunicación entre o persoal de enfermería e o paciente asegurando a comunicación nun tempo breve e que permite: intervir precozmente naqueles problemas de saúde reais ou potenciais que se produzan tras a alta hospitalaria para evitar posibles complicacións, detectar precozmente posibles reaccións adversas, resolver o antes posible todas as dúbidas dos pacientes xurdidas unha vez chegados ao seu fogar, e recibir apoio dos profesionais en materia de conciliación das citas previstas.

Print Friendly, PDF & Email
Me gusta
Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada