14 centros impartirán por primeira vez o curso que vén Stembach, o bacharelato de excelencia en ciencias e tecnoloxía

Un total de 14 centros educativos galegos impartirán por primeira vez, o curso que vén 2018/19, o STEMbach, Bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía, creado ao abeiro da Estratexia galega para a educación dixital, Edudixital 2020. Segundo os datos da resolución provisional –publicada na páxina web da Consellería de Cultura e Educación, neste enlace –, trátase de seis centros da provincia da Coruña, catro de Pontevedra, tres de Lugo e un de Ourense, que se converten nos institutos referentes en toda Galicia á hora de implantar este proxecto. 
En concreto, os centros autorizados de xeito provisional son os seguintes:

Código

Nome do centro

Concello
Provincia
15004083 CPR Plurilingüe Compañía de María A Coruña A Coruña
15005233 IES Agra do Orzán A Coruña A Coruña
15006730 IES Sofía Casanova Ferrol A Coruña
15015755 IES Plurilingüe Rosalía de Castro Santiago de Compostela A Coruña
15025301 IES Arcebispo Xelmírez II Santiago de Compostela A Coruña
15027228 IES María Casares Oleiros A Coruña
27006531 IES Lucus Augusti Lugo Lugo
27006541 IES Nosa Sra. Dos Ollos Grandes Lugo Lugo
27007247 IES Francisco Daviña Rey Monforte de Lemos Lugo
32008941 IES Eduardo Blanco Amor Ourense Ourense
36004137 IES Ramón Mª Aller Uloa Lalín Pontevedra
36004745 IES Plurilingüe A Paralaia Moaña Pontevedra
36018461 IES República Oriental de Uruguay Vigo Pontevedra
36019244 IES A Sangriña A Guarda Pontevedra

O obxectivo deste bacharelato é promover a vocación do alumnado cara a investigación científica e tecnolóxica, mediante unha metodoloxía que lle facilite a incorporación e adaptación á ensinanza universitaria, e tendo en conta a perspectiva de xénero. Ademais, favorécese unha mentalidade científica, rigorosa, ordenada e crítica; así como o desenvolvemento da creatividade, do sentido da iniciativa ou do emprendemento e da resolución de problemas. Por outra banda, tamén axudará a mellorar as destrezas comunicativas e expresivas e proporcionará unha relación máis estreita entre profesorado e alumno.

Este bacharelato –pensado tanto para a modalidade de Humanidades como para a de Ciencias– permitirá unha conexión directa co ensino universitario, posto que o alumnado que o curse deberá desenvolver, no segundo curso, un proxecto de investigación individual ou colectivo con posterior defensa pública. Este proxecto, similar ao traballo de fin de grao, será co-dirixido por un docente dun departamento universitario ou dun centro de investigación de prestixio do Sistema Universitario de Galicia (SUG), e será titorizado polos profesores que impartan a materia de afondamento STEM. De feito, e para cristalizar esta cooperación, asinarase un convenio de colaboración coas universidades participantes.

EXTRACURRICULAR

Ademais, o alumnado cursará algunha materia extracurricular semanal, de dúas ou tres horas, de afondamento relacionada co ámbito de materias STEM e cunha orientación ao traballo na mellora das competencias comunicativas e dixitais. Esta materia será a mesma nos dous cursos coa correspondente secuenciación curricular.

Así mesmo, realizará actividades complementarias de formación –organizadas polo centro en colaboración con universidades, entidades ou organismos investigadores, ou con persoas investigadoras de recoñecida competencia– como conferencias, obradoiros ou proxectos.

Ao final da etapa, e tras a avaliación positiva tanto da materia de afondamento STEM extracurricular como da defensa do proxecto de investigación, o alumnado recibirá unha certificación acreditativa da dirección do centro de que realizou os estudos correspondentes a este programa.

STEMweek

Ademais do STEMbach, que é unha acción prioritaria dentro da estratexia STEM, o vindeiro curso poñeranse en marcha outras dúas novidosas. En primeiro lugar, a creación de 10 Espazos Maker nos propios centros educativos que fomentan a creatividade do alumnado baixo a máxima de “aprender facendo”. Trátase de espazos, que conlevarán dotación de equipamento específico e unha achega económica de 2.000 euros, destinados a alumnado, profesorado e incluso familias nos que poidan desenvolver proxectos mediante a experimentación.

En segundo lugar, entre finais de agosto e principios de setembro desenvolverase o primeiro campamento científico-tecnolóxico en inglés: a STEMweek. Nesta semana de inmersión STEM en inglés participarán arredor de 200 alumnos de 3º e 4º de ESO.

SEMANA STEM

A maiores, no curso 2018/19 tamén se reforzan e amplían outras medidas vinculadas con este ámbito científico-tecnolóxico como son a Semana STEM (450 prazas), a extensión da Robótica en Primaria e os clubs de ciencia. Neste sentido, o obxectivo é duplicar os centros con Robótica nesta etapa, tendo en conta que na primeira experiencia do curso pasado alcanzáronse os 111 centros e 11.000 alumnos implicados. E no caso dos clubs de ciencia, preténdese pasar dos 30 aos 100. Estes espazos, para os cales a Consellería destina 1.500 euros, nacen como un lugar de aprendizaxe non formal baseado nunha metodoloxía de indagación onde os docentes suxiren diferentes accións enfocadas ao alumnado co obxecto de que poidan dar resposta ás súas curiosidades e aos seus intereses e resolver problemas.

Todas estas iniciativas, que manteñen a convocatoria aberta ata setembro salvo no caso da STEMweek, favorecen que Galicia teña a estratexia STEM máis ambiciosa de todo o Estado.

Print Friendly, PDF & Email
Me gusta
Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada