A Xunta dálle luz verde ao concurso público que ofrecerá medio millón de metros cadrados de solo industrial con rebaixas de ata o 50 %

mapa suelo industrial2O Consello da Xunta deulle hoxe luz verde ao concurso público que ofrecerá medio millón de metros cadrados de solo industrial propiedade de Xestur con rebaixas de atao 50 por cento. Esta é a primeira fase do programade mobilización de ata 2 millóns demetros cadrados de solo industrial incluído na Axenda da Competitividade Industrial Galega (Galicia-Industria 4.0), aprobada polo Consello da Xunta o pasado 27 denovembro, e que ten por obxecto incrementar o peso da industria galega no PIB.O concurso será convocado o vindeiro dia 12 de xaneiro e o prazo para presentar solicitudes será de un mes. Unha vez resolto, as parcelas que non foron adxudicadaspor falta de licitadores poderán ser adxudicadas polo mesmo prezo que rexeu no concurso a quen a solicite mediante adxudicación directa.

Santander refuerza solvencia con ampliación capital y recorte dividendo

Una mujer abre la puerta de una sucursal de Santander en El Masnou, Barcelona.

Una mujer abre la puerta de una sucursal de Santander en El Masnou, Barcelona.

Banco Santander anunció el jueves una ampliación de capital con exclusión de los derechos de suscripción preferente por hasta 7.500 millones de euros, un 9,9 por ciento de su capital actual, al tiempo que anunció una reducción en el pago de dividendos que también le permitirá reforzar su solvencia.